Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości. Izba zrzesza cechy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.

Izba pełni rolę przedstawiciela rzemiosła Warszawy i Mazowsza wobec organów władzy państwowej i terytorialnej. Podejmuje od lat działania zmierzające do akcentowania roli małych i średnich przedsiębiorstw w życiu gospodarczym naszego kraju, a w tym w rozwijaniu wolnego rynku. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

Izba działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród społeczeństwa min. wśród młodzieży.

Prowadzi doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe dla przedsiębiorców. Chętnym pragnącym pogłębiać swoją wiedzę proponuje bogatą ofertę szkoleń podatkowych ( w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, amortyzacji środków trwałych, reformy ubezpieczeń społecznych, zasad prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego), zawodowych (kursy teoretyczne dla kandydatów na czeladników, w których uczestniczą uczniowie zdobywający kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym), komputerowych (oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, pracowników firm, jak i do młodzieży i osób bezrobotnych). Organizuje kursy dla pracodawców i egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

W celu stworzenia szerokiej platformy dla wdrażania poglądów i postulatów środowiska rzemiosła i innych małych i średnich przedsiębiorstw oraz lepszej możliwości prezentowania stanowisk tego środowiska wobec Parlamentu i Rządu – Izba powołała w roku 1992 – Fundacje Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacja MSP). Celem Fundacji MSP jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom, wspieranie i organizowanie działań prowadzących do promocji msp w Polsce i zagranicą, współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi rozwojem małych i średnich firm polskich. 

Owocem współpracy Izby i Fundacji jest również gazeta „Small Business Rzemiosło”. Gazeta jest dystrybuowana m.in. do przedsiębiorców i organizacji zrzeszonych z terenu działania Izby i Fundacji oraz innych przedsiębiorców z terenu całej Polski. Wciąż rośnie grupa odbiorców naszej gazety skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw, rzemieślników, handlowców, a także konsumentów, w tym także od niedawna i do młodzieży. Pismo jest dobrym miejscem do zaprezentowania swojej firmy i przedstawienia oferty. Gazeta corocznie opisuje, promuje ważne spotkania przedsiębiorców min. spotkania  dot. Forum MSP.

Przy Izbie działa Mazowiecki Klub Przedsiębiorców, jako miejsce spotkań wymiany poglądów i doświadczeń, a także ofert gospodarczych pomiędzy członkami. Tutaj przedsiębiorcy rozmawiają o swoich problemach i uciążliwościach hamujących rozwój firm, omawiają tematykę gospodarczą (projekty ustaw dot. msp, wypracowują stanowiska i prezentują je na zewnątrz),spotykają się z ważnymi osobistościami życia gospodarczego kraju.

Izba jako reprezentant rzemiosła i małej przedsiębiorczości kontynuuje wielorakie działania na rzecz integracji różnych środowisk przedsiębiorców m.in. poprzez działalność w Mazowieckim Sejmiku Samorządu Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń.

Dodatkowo Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości działa jako Ośrodek sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) w ramach akredytacji uzyskanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W zakresie akredytacji świadczy bezpłatne usługi informacyjne na rzecz przedsiębiorców, absolwentów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

        

               Izba posiada wdrożony System Zarządzania Jakością

                                        ISO 9001:2001.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-08-10 12:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-08 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6122
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-08 14:02

Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Dane kontaktowe

tel. (22) 838 03 51, (22) 838 32 11/15
fax (22) 838 35 53
e-mail: sekretariat@mirip.org.pl
e-mail: promocja@mirip.org.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 109406
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2012-03-21 11:59

Stopka strony